Atık Gaz Geri Kazanım ve Bertarafı

Yatırım yaptığımız Ar-Ge projeleri kapsamında üniversite-sanayi işbirliği sonucu olarak geliştirdiğimiz teknolojiler ile 2016 yılında Türkiye’nin ilk Atık Gaz Geri Kazanım ve Bertaraf tesisini Ankara’da kurmuş bulunmaktayız.

Tesisimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu lisans belgesiyle faaliyetini sürdürmektedir.

Atık SF6 ve CFC/HCFC gazlarının, uygun ekipmanlarla yerlerinde toplanması, taşınması ve mevzuatlara uygun şekilde lisanslı tesisimizde geri kazanımı ve/veya bertarafı işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.