Ekovar Politikaları

Güvenlik, kalite ve çevre politikalarımız
GELECEK İÇİN BUGÜN ÇÖZÜM

EKOVAR HAKKINDA

Enerjinin ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, akılcı ve bütüncül bir atık yönetimiyle sağlanabilir.
EKOVAR olarak, tecrübemiz ve uluslararası deneyimimiz, her biri konusunda eğitimli ve uzman personelimiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığımız geniş kapsamlı lisanslarımız doğrultusunda atık üreticilerine kalıcı çözümler sunmaktayız.

İSG Politikalarımız

İş Sağlığı ve Güvenliği

• Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı,
• Yürürlükte olan İSG Mevzuatına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymayı,
• Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmeyi ve bilinçlendirmeyi,
• Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, taşeronlarımızın ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamayı,
• İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
• İSG yönetim sisteminin performansını ölçmeyi ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmayı,
• İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmeyi,
• Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Ekovar'ın Kalite Anlayışı

• Kaliteli ve sağlıklı hizmetin verilmesi için dürüst, disiplinli, saygılı, iyi ahlaklı ve sürekli eğitim alan personel ile çalışmayı
• Yüksek kalitede hizmet üretmeyi ve hizmetin sürekliliğini ve güvenilirliğini garanti etmeyi
• Müşteri odaklı ve güven üzerine kurulu bir hizmet anlayışı ile topluma ve çevreye değer katmayı,
• Çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, taşeronlarımıza, topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli olarak arttırmayı,
• Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermeyi,
• İzlenebilir çalışma sistemiyle kalite sistemini sürekli olarak geliştirmeyi taahhüt ederiz.

Kalite Politikalarımız

Çevre Politikalarımız

Ekovar'ın Çevre Anlayışı

• Faaliyetlerimizde çevre ile olan ilişkimizi ön planda tutarak sürdürülebilir çevre için sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
• Doğal kaynakların çevre sorumluluğu bilinci ile etkin kullanımını sağlamayı, çevre kirliliğini önlemeyi,
• Ulusal Çevre Mevzuatına tam olarak uymayı ve uluslararası mevzuatı takip etmeyi,
• Atıklarımızın Ulusal Atık Mevzuatları doğrultusunda kaynağında azaltılmasını ve ilgili atık türlerini işlemeye yetkilendirilmiş işletmeler aracılığıyla bertaraf edilmesini sağlamayı,
• Çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla geniş kapsamlı eğitim faaliyetleri düzenleyerek personelimizi periyodik olarak eğitmeyi,
• Enerji kaynakları seçilirken çevre dostu ve tasarruflu ürünlerin tercih edilmesini sağlayacak çalışmalar yapmayı,
• Tedarikçi seçimlerimizde çevre etiketine sahip, çevre ile uyumlu ürün üreten ve hizmet veren işletmeleri tercih edeceğimizi,
• Sürdürülebilir Yönetim Politikaları izleyerek gelecek nesillerin çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki haklarını koruyacağımızı taahhüt ederiz.

BÜLTENİMİZİ TAKİP EDİN

Sizi gelişmelerden haberdar edeceğiz.