Entegre Atık Yönetimi

Entegre atık yönetimi, tesis veya faaliyetlerde oluşan atığın toplanması, ayrıştırılması, geri kazanılması ve nihai olarak bertaraf edilmesi faaliyetlerinin çevresel etmenler göz önünde bulundurularak en fizibil şekilde gerçekleştirilmesidir.
Entegre atık yönetiminde, atık yönetiminin tüm unsurları bir bütün olarak değerlendirilerek hem çevresel hem de ekonomik açıdan sürdürebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir. Etkin bir entegre atık yönetimi için, bütüncül bir sistemin oluşturulması, bu faaliyetlerin ekonomik değer yaratması, işletme ve/veya faaliyet bazında plan oluşturulması ve mahalli idareler, kamu ve özel sektörün tüm birikimlerinin katkısıyla, doğru orantılı büyüyen bir çevre sektörünün oluşturulması gerekmektedir.
Atık yönetiminde başarının anahtarı bütünsel çözümlerdir. Bunun yanı sıra işletme ve faaliyetler ise son derece esnek iş akışları hedeflemektedir. Firmamız işletme ve faaliyetlerin bünyesindeki atıkların toplanması ve uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi konusunda da güvenilir bir çözüm ortağıdır. İşletme özelinde üretilen çözümlerle; atıkların taşınması, işlenmesi ve değerlendirilmesi kadar işletme dâhilindeki tesislerin planlanması, inşa edilmesi ve yönetimi firmamız tarafından üstlenilmektedir.Uygulama sırasında kalite, güvenlik, çevre bilinci ve maliyet verimliliği önemli faktörler olarak dikkate alınmaktadır.

BÜLTENİMİZİ TAKİP EDİN

Sizi gelişmelerden haberdar edeceğiz.