Toprak Kirliliği Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalar

Toprak kirliliği; katı, sıvı ve radyoaktif artık ve kirleticiler tarafından toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bozulmasıdır. Topraklarda meydana gelecek tüm olumsuz değişimler insan yaşamını önemli ölçüde etkileyecek güce sahiptir.
Alıcı ortam olarak toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaları ve sektörleri tespit etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesi esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirlemek amacıyla, 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir.
Firmamız, kirlenmiş sahaların takibi ve temizlenmesi konularında da hizmet vermektedir.

BÜLTENİMİZİ TAKİP EDİN

Sizi gelişmelerden haberdar edeceğiz.