Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

 Veri Sorumlusu            : Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnş. Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

Mutlukent Mahallesi 1961. Cadde No: 60 Çankaya / Ankara

 

Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnş. Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. (bundan sonra “Ekovar” olarak anılacaktır.) olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz çalışan adaylarımızı bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Faaliyetlerimiz kapsamında siz çalışan adaylarımızın aşağıda yer alan verilerini toplamaktayız:

Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
●      Ad, Soyad

●      Askerlik Durum Belgesi – Muafiyet Belgesi

●      Cinsiyet

●      Doğum Tarihi

●      Doğum Yeri

●      Ehliyet Numarası

●      Medeni Durum

●      T.C. Kimlik Numarası

●      Uyruk

●      Fotoğraf

●      İmza

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Ekovar tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz çevrimiçi elektronik formlar, basılı formlar, elektronik posta, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, iş başvuru formu, İşkur ve özel istihdam büroları, telefon görüşmeleri vasıtasıyla toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
●      Cep Telefonu Numarası

●      E-Posta Adresi

●      Ev Telefonu Numarası

●      İkametgah-Posta Adresi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Ekovar tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz çevrimiçi elektronik formlar, basılı formlar, elektronik posta, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, iş başvuru formu, İşkur ve özel istihdam büroları, telefon görüşmeleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
●      Askerlik Durumu Bilgileri (Muafiyet, Tecil ve Terhis Bilgileri) ve Belgeleri

●      Beden Bilgisi

●      Önceki İşyerinde Alınan Ücret Bilgisi

●      Önceki İşyerinden Ayrılma Sebebi

●      Şirkette Çalışan Akraba Bilgisi

●      Şirkette Daha Önce Çalışma ve Ayrılış Nedenine İlişkin Bilgiler

●      Vardiyalı Çalışma Bilgisi

●      Yurt Dışında Bulunma Bilgisi

●      Fotoğraf

●      İşe Başlama Tarihi

●      Özel Sağlık Sigortası Mevcudiyeti Bilgisi

●      Özgeçmiş Bilgileri

●      Pozisyon-unvan bilgileri

●      Referans Bilgileri

●      Staj Bilgileri ve Belgeleri

●      Boy-Kilo Bilgisi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Ekovar tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      İlgili kişinin açık rızası,

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz çevrimiçi elektronik formlar, basılı formlar, elektronik posta, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, iş başvuru formu, İşkur ve özel istihdam büroları, telefon görüşmeleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Mesleki Deneyim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
●      Bilgisayar Kullanım Bilgisi

●      Diploma Bilgileri

●      Gidilen Kurs Bilgileri

●      Meslek İçi Eğitim Bilgileri

●      Sertifikalar

●      Sürücü Belgesi Bilgileri

●      SRC Belgesi Bilgileri

●      Transkript Bilgileri

●      Yabancı Dil Bilgisi

●      Takdir ve Ödül Bilgileri

●      Psikoteknik Belgesi Bilgileri

●      Seminer Bilgileri

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Ekovar tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz çevrimiçi elektronik formlar, basılı formlar, elektronik posta, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, iş başvuru formu, İşkur ve özel istihdam büroları, telefon görüşmeleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Aile Bireylerine Ait Bilgiler
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
●      Aile Bireylerinin Ad ve Soyadları

●      Aile Bireylerinin İletişim Bilgileri

●      Çocukların Yaşı ve Cinsiyeti

●      Eşin Adı Soyadı

●      Eşin Mesleği

●      Anne-Baba Adı Soyadı

●      Anne-Baba Mesleği

●      Acil Durumda  Haber Verilecek İlgilinin Adı Soyadı İletişim ve Yakınlık Bilgileri

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Ekovar tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz iş başvuru formları vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
●      Konuta İlişkin Bilgiler (Kira vb.)

●      Ücret Beklentisi Bilgisi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Ekovar tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz çevrimiçi elektronik formlar, basılı formlar, elektronik posta, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, iş başvuru formu, İşkur ve özel istihdam büroları, telefon görüşmeleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 

 

Mesleki ve Ticari Birlik Üyeliği Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
●      Mesleki ve ticari birlik üyeliği bilgisi Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, Ekovar tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz elektronik postalar, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, İşkur ve özel istihdam büroları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

 

Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.

Sağlık Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
●      Sağlık Problemine İlişkin Bilgiler

●      Sigara Kullanım Bilgisi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Ekovar olarak sağlık verilerinizi, yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen “Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği” hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.

Sağlık verilerinizin KVKK’nın 6. maddesinde belirlenen sınırlamalar haricinde işlenmesi ancak açık rızanıza bağlı olarak gerçekleşecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz iş başvuru formları vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
●      Ceza Mahkumiyeti Bilgisi Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri verileriniz, Ekovar tarafından yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen “Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

KVKK’nın 6. maddesinde sayılan sebep haricinde Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda ise açık rızanız alınarak Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri veriniz işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz iş başvuru formları vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz herhangi bir alıcı grubuna aktarılmamaktadır.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz;

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Mutlukent Mahallesi 1961. Cadde No: 60 Çankaya / Ankara adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnş. Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.’ye bizzat başvurarak,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp info@ekovar.com.tr adresine e-posta gönderilerek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle ekovar@hs02.kep.tr  elektronik posta adresimize göndererek,

Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnş. Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.’ye iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere gönderilir.