Ekovar Hakkında

Enerjinin ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, ancak akılcı ve bütüncül bir atık yönetimiyle sağlanabilir.

EKOVAR olarak, tecrübemiz ve uluslararası deneyimimiz, alanında eğitimli ve uzman personelimiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığımız geniş kapsamlı lisanslarımız doğrultusunda atık üreticilerine kalıcı çözümler sunmaktayız.

Ekovar'ın Gelişim Süreci

EKOVAR, her türlü sanayi ve iş sektöründe faaliyette bulunan ve atık üreten kuruluşlara, tehlikeli atık yönetimi ve geri dönüşüm hizmetleri vermek amacıyla, çevre ve imalat konularında uzun yıllar deneyime sahip ortakları tarafından 2007 yılında kurulmuştur.

İki yıl gibi kısa bir sürede, kurduğu geri dönüşüm tesislerinde 10’dan fazla atık çeşidinin geri dönüşüm lisansını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın denetimlerini başarılı şekilde tamamlamış ve kendi lisanslı araçları ile tehlikeli atık taşımacılığı ağını oluşturarak, sektöründeki seçkin firmalardan birisi olmuştur. Yine 2008 yılında sürdürdüğü yatırımlarla, her türlü mevzuat şartlarını karşılayan Ara Depolama tesisini kurmuş, gerekli izinleri alarak atık kabulüne başlamıştır. Böylece hemen hemen her türlü tehlikeli atık için, müşterilerine baştan aşağı çözümler sunan bir işletme unvanına haklı olarak sahip olmuştur.

Gerçekleştirdiği ve devam eden Araştırma-Geliştirme projeleri, müşterilerin sektörel ihtiyaçlarına uygun ürettiği özel çözümleri, uluslararası alandaki işbirlikleri ile EKOVAR, vizyonuna uygun olarak, sektördeki liderliğini her geçen gün pekiştirmektedir.

Ekovar İnsan Kaynakları

Günümüzde, çevre konusunda yapılan çalışmaların bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak gitmesi, eski geleneksel yöntemlerle çevreyi korumak adına yapılan çalışmaların, çevreye daha fazla zarar verebileceğinin bilinciyle Ekovar, tamamen alanında deneyimli, yükseköğrenim görmüş ve kendini geliştirmeyi hedefleyen personellerle çalışmayı ilke edinmiştir.

Sürekli gelişen kadromuzda, disiplinler arası çalışmayı sağlayacak şekilde, Çevre, Kimya, Makina, Elektrik, Elektronik, Ziraat, Jeoloji gibi mühendislik dallarında eğitim görmüş personeller çalışmaktadır. Ekovar’ın farkını yaratan faktörlerden biri de insan kaynaklarımız konusunda iddialı oluşudur. Ekovar ekibi, tüm projeleri etkili ve güvenli bir şekilde yürütmek için yeni ve yaratıcı çözümleri araştırmakta ve geliştirmektedir.

Müşterilerimizin çevresel maliyetlerini azaltma ve sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlama taahhütlerimiz; atıkların gömülmesi veya yakılması şeklinde bertarafından çok atık minimizasyonu, kaynağında geri kazanım, yeniden kullanım alanlarındaki çözümlerimizi daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştırmaya odaklanmamızı sağlamaktadır.

Ekovar Ar-Ge Çalışmaları

Teknolojinin gelişmesi ancak özensizce kullanılmasıyla çevreye verilen zararın, yine teknolojiyi kullanarak önlenebileceğine inanıyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni gerçekleştirmek için, birçok disiplinde bilgi gerektiren çevre teknolojileri konusunda bilimsel gelişmeleri, yeni teknolojileri takip ediyor, altyapımızı yeni ürün ve yöntemler geliştirmek üzere sürekli geliştiriyoruz.

Ara depolama tesisimiz içinde yer alan laboratuvarımızda, Ar-Ge çalışmaları için gerekli test ve deney ortamları hazırlanmıştır. Her yıl yönetimimizce belirlenen konu başlıkları altında, üniversiteler ile işbirliği de yaparak Ar-Ge projeleri geliştirmekteyiz. Ülkemizde Ar-Ge konusunda destek veren TUBİTAK ve TEYDEB ile birlikte sürdürülen projelerimizin yanı sıra yurtdışında geri dönüşüm konusunda deneyimli firmalar ile ortak çalışmalarımız da devam etmektedir.

Yönetim Sistemi Standartları

Firmamız, kuruluşundan itibaren, tüm süreçlerini dokümante ederek geliştirmiş ve kısa zamanda ISO9001, ISO14001 ve OHSAS sistemlerini kurarak akredite kuruluşlarca belgelendirmiştir.

Günlük işleyişimize paralel olarak kurulan ve yürütülen sistemlerimiz, Entegre Yönetim Sistemleri olarak birleştirilerek, EKOVAR EYS olarak sürekli geliştirilmektedir. Gerçekleştirilen tüm projeler ve yürütülen faaliyetler Kalite ve Çevre sistemlerimizin gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilmekte ve sürekli olarak geliştirilmektedir.

Tesislerimiz

Atık yönetimi konusunda tüm unsurları bir bütün olarak değerlendirerek, hem çevresel hem de ekonomik açıdan sürdürebilir faaliyetlerle tüm Türkiye’ye hizmet vermekteyiz.

TOP