Tehlikeli ve Tehlikesiz Kimyasalların Bertarafı

Ar-Ge çalışmalarımızın bir sonucu olarak ortaya çıkan 2000 m2 kapalı alan ve 1600 m2 açık alana sahip olan tesisimizde, sanayi ve sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan tehlikeli ve tehlikesiz sıvı kimyasalların bertarafını gerçekleştirmekteyiz.

Ar-Ge çalışmalarımızın bir sonucu olarak ortaya çıkan 2000 m2 kapalı alan ve 1600 m2 açık alana sahip olan tesisimizde, sanayi ve sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan tehlikeli ve tehlikesiz sıvı kimyasalların bertarafını gerçekleştirmekteyiz.