Asbest Söküm

Asbest; esnek ve yüksek mukavemete sahip, ısıya elverişli, doğal olarak bir madde olan asbest, ucuz, hafif ve kimyasallara karşı meydana gelen silikat mineralleridir.

Kanserojen yüksek dayanımı sebebiyle inşaat başta olmak üzere birçok sektörde kullanılmıştır. İnsan sağlığı açısından risk oluşturması ve kanserojen etkisi sebebiyle asbest kullanımı 2003 yılından itibaren ülkemizde yasaklanmıştır.

Asbest ya da asbestli yapılan tüm işlemlerde ve asbeste maruziyetin olabileceği çalışmalarda asbest yönetmeliği uygulanmaktadır. Yönetmelik kapsamında asbest söküm, yıkım, tamir ve uzaklaştırma çalışmalarında asbeste maruz kalma riskinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

EKOVAR olarak, bünyesinde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş asbest söküm uzmanları ve personelleri ile mevzuata uygun olarak asbest söküm hizmeti vermektedir. Endüstriyel Tesisler, Rafineriler, Hastaneler, Okullar, Gemiler, Tersaneler ve Kamu Kurumları için asbest araştırması ve atık envanter hazırlanması, asbestli alanın sökülmesi, asbestten arındırılması ve temizlenmesi işlemlerini sağlamaktayız.

Söküm çalışmalarında uygulanan yöntem ve iş akışı:

• Asbestli alanların belirlenmesi
• Sahada bulunan çalışanlara eğitimlerin verilmesi
• Söküm işleminin başladığına dair bildirim yapılması
• Söküm öncesi hazırlıkların yapılması
• Asbest sökümünün gerçekleştirilmesi
• Atıkların bertaraf tesislerine nakliyesi
• Ortama yayılan asbestin ölçülmesi ve izlenmesi
• Sökümün tamamlandığına dair bildirimlerin yapılması

TOP