Toprak Kirliliği Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalar

"Toprak kirliliği noktasal kaynaklı kirlenmiş sahalar" olarak adlandırılan sahalar, belirli bir noktadan kaynaklanan kirlilik sebebiyle etkilenen toprak alanlarıdır. Bu noktalar, endüstriyel tesisler, atık depoları, petrol ve gaz sondajı gibi aktiviteler sonucu ortaya çıkan kirlilik kaynaklarıdır. Noktasal kaynaklı kirlilik, toprak, su ve hava kirliliğine yol açabilir ve insan sağlığını ve doğal çevreyi olumsuz etkileyebilir.

Bu tip kirlilik sorunlarının çözümü, kirlilik kaynağının belirlenmesi, kirlilik seviyesinin tespiti ve kirlilik kaynağından kirlilik maddelerinin çıkarılması için gerekli çalışmaların yapılmasıdır. Bunun yanı sıra, kirlilik maddelerinin toprak üzerinde yayılmasını önlemek için toprak örtüsü, suyollarının yönlendirilmesi gibi önlemler de alınabilir.

Toprak kirliliği; katı, sıvı, radyoaktif artık ve kirleticiler tarafından toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bozulmasıdır. Topraklarda meydana gelecek tüm olumsuz değişimler insan yaşamını önemli ölçüde etkileyecek güce sahiptir.

Toprak kirliliği açısından değerlendirilmesi gereken alanlar, yaşanmış ve yaşanması muhtemel endüstriyel kazaların değerlendirilmesi ve temizlenmesi için özel bir yeterlilik gerekmektedir.

EKOVAR olarak, söz konusu yeterliliğe sahip olup bu kapsamda, toprak kirliliğinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel toprakların/sahaların tespiti, kirlenmiş toprakların/sahaların temizlenmesi ve izlenmesi işlemlerini sürdürebilirlik ilkelerini esas alarak sağlamaktayız.

TOP