Tehlikeli Atık Ara Depolama

Ara Depolama Tesisleri, atıkların geri kazanım ve nihai bertaraf tesislerine ulaştırılmadan önce güvenli bir şekilde depolanması olarak tanımlanmaktadır.

Atık Üreten Tesislerin, faaliyetleri sonucu oluşan atıkların yelpazesi çok geniştir. Atık analizi ve tanımlamasının ardından atıkların nerede nasıl geri kazanılacağı veya bertaraf edileceği belirlenir. Kimi atıkların ara depolama tesislerine, kimi atıkların ATY hazırlama tesislerine, kimi atıkların ise yakma tesislerine gönderilmesi gerekmektedir.

Ara Depolama Tesisleri bir bertaraf ya da geri kazanım tesisi değildir. Ara Depolama Tesisine göndermiş olduğunuz atıklar tekrar bertaraf ya da geri kazanım tesislerine sevk edilir.

Nihai bertaraf veya geri kazanım için uygun yer bulunamaması durumunda ya da bertaraf / geri kazanım tesislerine ulaştırılmadan önce atık miktarının yeterli kapasiteye ulaşması amacıyla atıklar ara depolarda depolanabilir. Bu depolarda bekleme süresi bir yılı aşamaz. Ancak bu süre zorunlu hallerde Bakanlık izni ile uzatılabilir. Ara depolama tesisleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ön lisans ve lisans alınması zorunludur.
20.11.2017 tarihinde alınan 74838 belge nolu Atık Ara Depolama Lisansımız 550 adet atık kodunu kapsamaktadır. Uygun depolama koşulları sağlanmış, raflı sistem depolama yöntemi ile çalışan ara depolama tesisimizde birçok sanayi kuruluşuna hizmet verilmektedir.

EKOVAR olarak 4300 m2 kapalı, 5890 m2 açık alana sahip entegre atık yönetimi tesisimizde geri dönüşüm hizmetlerinin yanı sıra Atık Ara Depolama hizmeti de vermekteyiz.

TOP