Tehlikeli Atık Taşımacılığı

Tehlikeli Atık Taşıma; Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında atıkların taşınması konusunda zorunlu bir nakliye türü olup aynı yönetmelik kapsamında atık üreticisi ve ara depolama, geri kazanım ve/veya bertaraf tesislerine getirilen yükümlülüklerin paylaşımı anlamında bir hizmettir.

Tehlikeli maddeler kamuya açık karayolunda, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye olumsuz etkisi en az olacak şekilde taşınır. Tehlikeli atıkların ara depolama veya geri kazanım/bertaraf tesisine aktarılması Tehlikeli Atık Taşıma Lisanslı araçlar ile gerçekleştirilir.

EKOVAR olarak atık üreticilerine sunduğumuz atık taşıma hizmeti ile işlemler tek elden yönetilmekte, esnek toplama ve bertaraf planlamalarıyla iş ve vakit kaybı önlenmektedir.

EKOVAR olarak Tehlikeli Atık Taşıma alanında sektörde sıfır hata gözeten ve gözetmekte olan tecrübeli ve uzman personelimiz ve yenilikçi teknik ekipmanlarımızla güvenilir şekilde çevreye zarar vermeden atıkların taşınmasını sağlamaktayız.

TOP