Sağlık Kuruluşları Entegre Atık Yönetimi

Günümüzde gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı, bilgiye kolay ulaşım gibi birçok alanda yaşanan değişim toplumsal refah düzeyini yükseltmekle birlikte, sağlık hizmetlerine yapılan başvuru sayısının da artmasına neden olmaktadır. Ayrıca, koruyucu sağlık sistemleri yerine tedavi edici hizmetlere olan yönelim ve sağlık talebindeki artış beraberinde insan ve çevre sağlığı açısından çeşitli riskler yaratan tıbbi atık sorunsalını gündeme getirmektedir.

Sağlık kurumlarında atık yönetimi adına alınacak en önemli ve etkili önlemlerden biri tıbbi atık üretiminin en aza indirilmesiyle birlikte sıfır atık yaklaşımının benimsenmesidir. Sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atıklar, diğer faaliyetlerden farklı olarak daha yüksek oranda enfeksiyon riski taşımakta, aynı zamanda insan ve çevre için tehlikeli olan ve zararlılık potansiyeli taşıyan maddeler içermektedir.

Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğine göre tıbbi atık kavramı, “sağlık kuruluşlarından kaynaklanan enfeksiyöz atık, patolojik atık ve kesici-delici alet atıkları”nı belirtmektedir(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012).

Tıbbi atık; sağlık kurumları tarafından hizmet sunumu sürecinde üretilen atık şeklinde tanımlanmakta olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, tıbbi atık sınıflandırması evsel nitelikli atıklar, tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar ve radyoaktif atıklar başlıklarıyla ele alınmaktadır. (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012).

EKOVAR olarak PPP (Kamu Sektörü-Özel Sektör Ortaklığı) kapsamında faaliyete geçen Şehir Hastaneleri’nde, entegre atık yönetim hizmetleri verilmektedir.

Akıllı bina ve dijital hastane teknolojisi ile donatılmış Şehir Hastaneleri’nde, atık yönetim hizmetlerimizi tamamen kalite prensiplerine uygun, modern teçhizat, dijital kayıt ve raporlama yazılımlarımızı kullanarak verilmekteyiz.

Ankara, Eskişehir ve Tekirdağ’da olmak üzere toplam 5645 yatak kapasiteli üç farklı Şehir Hastanesi’nin Entegre Atık Yönetim hizmetini gerçekleştirmekteyiz. Hizmet verdiğimiz kapsamında aylık 264.040 kg tıbbi ve 726.070 kg evsel olmak üzere toplam 990.140 kg atığı yönetmekteyiz. Söz konusu hizmet, mavi ve beyaz yaka toplam 112 alanında deneyimli, tecrübeli, işinde uzman Ekovar personeli ile sunulmaktadır.

TOP