Entegre Atık Yönetimi

Artan nüfus ve sanayileşme ile birlikte çevre üzerinde büyük baskı oluşturan atık sorunun çözümü için tek bir yaklaşım mümkün değildir. Atık önleme, atık azaltma, geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf adımları atık yönetim sürecinde uygulanmaktadır. Görüldüğü gibi tek bir adımla atık sorunun çözülememesi “Entegre Atık Yönetimi” ihtiyacını doğurmuştur.

Entegre atık yönetimi, bir bölgede oluşan atığın ayrı biriktirilmesi, toplanması, taşınması, aktarılması, ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması ve nihai olarak bertaraf edilmesi faaliyetlerinin çeşitli kurumların sorumluluklarının önceden belirlendiği, tek bir plan çerçevesinde gerçekleştirilmesidir. Entegre atık yönetiminde, atık yönetiminin tüm girdi ve çıktıları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilir. Entegre atık yönetiminin amaçlarından biri de çevresel sürdürülebilirliği ekonomik olarak da sağlamaktır.

EKOVAR olarak atık yönetimi konusunda tüm unsurları bir bütün olarak değerlendirerek, hem çevresel hem de ekonomik açıdan sürdürebilirliğin sağlanmasını hedeflemekteyiz.

Sanayi kuruşlarının faaliyetleri sonucunda oluşan atıkların çevresel etkilerini göz önünde bulundurarak, fizibil bir şekilde; toplanmasını, ayrıştırılmasını, geri kazanılmasını ve nihai bertarafını gerçekleştirmekteyiz.

Bu alanda faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, ekip ve ekipman desteği sunarak kurum/kuruluşların iş ve vakit kaybını önlemekteyiz.

TOP