Atık Gaz Geri Kazanım ve Bertarafı

Uzun yıllardır edindiğimiz atık yönetim tecrübesini bu alanda yenilikçi ve çevre dostu sistemler geliştirmek için kullanmak amacıyla Ar-Ge birimimiz kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.

Yatırım yaptığımız Ar-Ge projeleri kapsamında üniversite-sanayi işbirliği sonucu olarak geliştirdiğimiz teknolojiler ile 2016 yılında Türkiye’nin ilk Atık Gaz Geri Kazanım ve Bertaraf tesisini Ankara’da kurmuş bulunmaktayız.

Ar-Ge merkezimizin Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi ile yapmış olduğu üniversite-sanayi işbirliği projesi kapsamında ise atık gazların bertarafı ve geri kazanımına yönelik Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilmiş ve başarıyla sonuçlanan çalışmalar neticesinde Gaz Geri Kazanım ve Bertaraf tesisimiz doğmuştur.

Tesisimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu lisans belgesiyle faaliyetini sürdürmektedir.
EKOVAR olarak atık SF6 ve CFC/HCFC gazlarının, uygun ekipmanlarla yerlerinde toplanması, taşınması ve mevzuatlara uygun şekilde lisanslı tesisimizde geri kazanımı ve/veya bertarafı işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Tesisimize kabulü yapılan atıklara ait atık kodları ise şöyledir:

16 05 04* – BASINÇLI TANKLAR İÇİNDE TEHLİKELİ MADDELER İÇEREN GAZLAR
14 06 01* – CFC, HCFC, HFC

TOP