Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı

Kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması gerekmektedir.

Tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içine katılabilmesi ile öncelikle ham madde ihtiyacı azalır. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması ve doğaya verilen zarar engellenmiş olur. Bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar ham madde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar.

EKOVAR olarak 4800 m2 kapalı alan ve 3200 m2 açık alanı olan tesisimizde tehlikeli ve tehlikesiz atıkların (metal parçalar, talaş, kablo, elektrikli ve elektronik donanım atıklarının, trafoların, kontamine olmuş ambalaj atıklarının vb.) geri kazanım işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. Bu noktada demir, çelik, bakır, alüminyum ve plastik gibi malzemelerin geri kazanımını yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktayız.

TOP