Hurda Gemi Söküm Tehlikeli Atık Yönetimi

Gemi geri dönüşümü, ekonomik ömrünün tamamlamış gemilerin seferlerden çekilmesi ve ekonomiye tekrar kazandırılmak üzere geri dönüşüm (recycling) işlemine alınmasıdır.

Teknik anlamda eski gemilerin kıyıda, iskelede, kuru havuzda veya gemi kızağında parçalara ayrılması işlemlerinin bütünü olarak tanımlanabilir. Bu işlemler, tüm donanımların sökülmesi, kesme ve gemi altyapı sistemlerinin geri dönüşümünün yapılması dahil birçok aktivitenin toplamıdır.

İşletme verimini arttırmak ve denizcilik risklerini asgari boyuta indirgemek adına teknolojik bir süreç olan gemi geri dönüşüm endüstrisi, gemilerin hurdaya ayrıldıktan sonra, yerlerine daha güvenli ve çevreye duyarlı, yeni tonajlı gemilerin getirilmesi işlemidir.

EKOVAR olarak, DNV&GL Klas Kuruluşu tarafından akredite edilmiş olarak 500 GT üzeri gemi ve yatların tehlikeli madde envanterlerini hazırlamaktayız. Aynı zamanda gemi sökümü sonucu oluşacak atıkların geri kazanımını, ara depolamasını ve bertarafını da sağlamaktayız.

Bu kapsamda,
• Gemiye ait teknik dokümanların incelenmesi,
• Gemi üzerinde çalışma ve numune alınması,
• Numunelerin akredite laboratuvarlarda analizlerinin yapılması,
• Laboratuvar analiz sonuçları doğrultusunda envanterin (IHM) hazırlanarak gemi sahibine teslim edilmesi,
• İstendiğinde envanterin klas kuruluşuna onaylatılması ve hazırlanan sertifikanın gemi sahibine teslim edilmesi,
işlemlerini yapmaktayız.

TOP