Elektronik Atık İşleme

Son yıllarda teknolojinin çok hızlı gelişim göstermesi ile kullanımında ciddi artış gözlemlenen elektrikli ve elektronik cihazların kullanımı sonucu ciddi miktarda e-atık oluşmaktadır. Satın alınan bu cihazlar ortalama 2-3 sene içerisinde kullanım dışı kalmaktadır.

Elektrikli ve elektronik eşyaların geri dönüştürülmesi, içeriğindeki malzemelerin tekrardan hammadde olarak kullanılabilmesi sebebiyle, kaynak tasarrufunda önemli rol oynamaktadır.

Temel olarak plastik ve metal içerikli hammaddeler içermesiyle birlikte, bir elektronik eşya ne kadar ileri teknoloji barındırıyorsa; içerdiği metaller de o kadar kıymetli olmaktadır. Elektronik kartlar üzerinde bakır, demir, kalay gibi kolay bulunan elementler olduğu gibi altın, gümüş, platin, paladyum gibi yüksek değerli ve nadir elementler de bulunmaktadır. Dolayısıyla bu metallerin geri kazanılması büyük bir ekonomik değer yaratmakla birlikte, gittikçe kısıtlı hale gelen doğal kaynakların daha az tüketilmesini sağlayacaktır.Günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan bu eşyaları; çevreye zarar vermeden kontrol altına almak ve değer kaybetmeden geri kazanmak son derece önemlidir.

Elektrikli ve elektronik cihazların kullanım ömrünün tamamlanması ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni eşyalara olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu sebeple ülkemizde her yıl milyonlarca AEEE oluşmaktadır.

EKOVAR olarak çevre lisansı kapsamında, kaynağında ayrı toplanan AEEE’lerin çevre mevzuatlarına uygun şekilde geri dönüşümünü sağlamaktayız.

TOP