Tehlikeli ve Tehlikesiz Kimyasalların Bertarafı

Birçok tehlikeli atık yada tehlikeli kimyasal, risklerini azaltacak bazı önlemler alınarak kullanılabilir. Atıldıklarında bu maddeler kullanıcılar tarafından kontrol edilemezler. Bu maddelerle direk yada dolaylı olarak temasta bulunan canlıların zarar görmesine neden olabilir.

Bu sebeple risklerinden dolayı, tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı olarak uygun şekilde toplanıp işlem görmelidir.

Atık oluşumunun kaçınılmaz olduğu ve kaynakta azaltma, geri dönüşüm veya arıtma işlenmlerinin uygulanamadığı durumlarda değerlendirilemeyen atıklar yakma, depolama gibi metotlarla bertaraf edilir.

EKOVAR olarak Ar-Ge çalışmalarımızın sonucunda kurulan 2000 m2 kapalı alan ve 1600 m2 açık alana sahip olan tesisimizde, sanayi ve sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan tehlikeli ve tehlikesiz sıvı kimyasalların bertarafını gerçekleştirmekteyiz.

TOP